Zarządzenie Podlaskiego Klubu Sportowego „ NA SZCZYT” w sprawie składki członkowskiej 2020

 

 

 1. Roczna składka członkowska Klubu Sportowego " NA SZCZYT" w roku 2020 wynosi 60 zł.

Należy ją wpłacić na konto klubu z tytułem „ Roczna składka członkowska 2020 ) . Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora najpóźniej do dnia 1 października 2020 r. Na tej podstawie Członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci do Stowarzyszenia.

 1. Treningowa miesięczna składka członkowska w roku 2020 wynosi 120 zł od osoby płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca . W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzin ( DZIADEK, BABCIA, OJCIEC, MATKA, DZIECI) stosujemy zniżki w następujących proporcjach przykładowo: NAJSTARSZA OSOBA (ojciec) -pełna treningowa miesięczna składka 120 zł, KOLEJNA W KOLEJNOŚCI (matka)  110 zł, KOLEJNA (pierwsze dziecko) 100 zł, KOLEJNA (drugie dziecko) 90 zł, KOLEJNA (trzecie dziecko) 80 zł, KOLEJNA (czwarte dziecko) 70 zł i tak dalej według tego schematu.
 2. Treningowa miesięczna składka członkowska jest stała. Uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki (w tym m.in. ferie zimowe, „zielone szkoły” czy rekolekcje). To znaczy, że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 5 czy 9 treningów należy zapłacić taką samą treningową miesięczną składkę członkowską.  
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca członek Klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki pod warunkiem powiadomienia instruktora o nieobecności.
 4. W przypadku krótszych nieobecności na treningach członek Klubu jest zobowiązany do zapłacenia pełnej pełnej treningowej miesięcznej składki, niezależnie od przyczyny nieobecności i ilości opuszczonych zajęć. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.
 5. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach  innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 
 6. Treningowe miesięczne składki członkowskie należy wpłacać do 10 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi składka za wrzesień, którą opłacamy do 20 września 2020 roku).
 7. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imiona i nazwiska ćwiczącego, adresu oraz opisu: 60 zł - roczna składka członkowska Podlaskiego Klubu Sportowego "NA SZCZYT" 2020, treningowa miesięczna składka członkowska (tu podać dany miesiąc i rok) Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!
  Przykład: Jan NOWAK, ul. Białostocka 123, Wyszki, treningowa miesięczna składka członkowska 2020, grudzień 2020.
 8. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Podlaskiego Klubu Sportowego NA SZCZYT: Bank Spółdzielczy w Brańsku : 8280 6300 0100 400 400 1371 0001 .
 9. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych za składki i wydawania dowodów wpłaty.
 10. Dowód wpłaty/wydruk należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 
 11. Podlaski Klub Sportowy NA SZCZYT promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate ( patrz punkt 2.)
 12. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna i letnia) należy wpłacać wyłącznie na ww. konto Klubu.
 13. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala BRANCH . Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją.