//www.naszczyt.com.pl/wp-content/uploads/2018/02/20191113_170021.jpg

Grupa początkująca

środa godz. 16.00

Grupa 5-10 lat

Grupa 11-16 lat

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie Wielkim

19-111 Krypno Wielkie