Informacje na temat zasad udziału członków klubu w egzaminach uczniowskich w sezonie 2019/2020

 

1. Uczniowie naszego klubu zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami
szkoleniowymi i egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate
w trzech sesjach:

-zimowej ( listopad-grudzień )

-wiosennej ( marzec )

-letniej ( czerwiec )
 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:  
- posiadanie  aktualnej indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA PFK, 
- okazanie instruktorowi dowodu wpłaty raty za udział w zajęciach w miesiącu, w którym przypada egzamin. 
- posiadanie opłaconych rat składki rocznej za poprzednie miesiące, 
- złożenie "Zgłoszenia do udziału w egzaminie" na ręce instruktora, 
- okazanie instruktorowi dowodu wpłaty za udział w egzaminie - PRZELANEJ NA KONTO KLUBU, z dopiskiem „za egzamin”. 

3. W całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

10 kyu (pierwszy egzamin dla początkujących)-70 zł.
od 9 kyu, 9 kyu junior do 5 kyu i 5 kyu senior-70 zł.
4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior-80 zł.
3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior-100 zł.
2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior-120 zł.
1 kyu (ukończone 16 lat)-220 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzaminy w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, biorą normalnie udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.