Piórkowska 30
17-132 WYSZKI
Pracujemy w godzinach
8:00-22:00
karate@naszczyt.com

STOWARZYSZENIE Klub Sportowy "NA SZCZYT"

ul. Piórkowska 30,   17-132 Wyszki

Wpłaty na rachunek bankowy:

BS Brańsk 82 8063 0001 0040 0400 1371 0001

KRS: 0000788733

NIP: 5432187605

REGON: 383621410